W 1996 r. wg wskazań Krajowej Rady Koordynatorów spośród świeckich liderów wspólnot dokonano wyboru koordynatorów w diecezji ełckiej. Stanowią oni część struktur Krajowego Zespołu Koordynatorów. W jego skład wchodzą: Krajowy Duszpasterz, przewodniczący, zastępca i przedstawiciele poszczególnych diecezji: kapłan i osoba świecka tzw. koordynatorzy.

Wyboru księdza koordynatora dokonuje biskup danej diecezji. Został nim w diecezji ełckiej opiekun jednej ze wspólnot w Ełku „Paweł Apostoł” ks. Jarosław Dąbrowski. Otrzymał dekret biskupa w 1994 r. i ta data oznacza czas formalnego istnienia Odnowy w Duchu Świętym w diecezji Ełckiej. Osobą świecką odpowiedzialną za wszystkie grupy Odnowy w diecezji, w wyborach z 1996 r. została mgr Jolanta Opaluch, w tamtym czasie liderka wspólnoty „Paweł Apostoł” spotykającej się przy parafii p.w. Św. Tomasza Apostoła w Ełku. Następnymi koordynatorami zostali: ks. Andrzej Stokłosa i mgr. Danuta Święcka powołani dekretem z dnia 14.02.2007 r. przez Księdza Biskupa Jerzego Mazura. Obecnie koordynatorami są: Danuta Święcka i ks. Krzysztof Walendziuk.