Wszyscy ci,

których prowadzi Duch Boży,

są Synami Bożymi

Rz 8,14

AKTUALNOŚCI

„Zapewniam Was, że wasza miłość do Chrystusa i otwartość na Ducha Prawdy są najcenniejszym świadectwem misji Kościoła w świecie”

Jan Paweł II