Kontakt:

Koordynator diecezjalny :
ks. Jarosław Dąbrowski
tel. +48 500 286 570
email: J.Dabrowski@diecezja.elk.pl

Koordynator świecki:
Agnieszka Opaluch