Kontakt:

Koordynator diecezjalny :
Ks. Krzysztof Walendziuk
tel. 602688566
email: krzyszt64@gmail.com

 

Koordynator świecki:
Danuta Święcka
email: d1a2@poczta.onet.pl