15 zagrożeń dla wspólnoty

 In Formacja liderów i kapłanów

Konferencja Ks. Krzysztofa Kralki SAC, Moderatora Generalnego Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca wygłoszona podczas II Kapituły Generalnej Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca w Warszawie w lutym 2015.

Recent Posts

Leave a Comment